Poniżej znajdziecie wykaz terminów i limitów przyjęć do służby w Policji na 2013 r. wyznaczonych przez Komendanta Głównego Policji

  • 15 stycznia ? 700 osób,
  • 12 lutego ? 500 osób,
  • 12 marca ? 400 osób,
  • 16 kwietnia ? 400 osób,
  • 14 maja ? 600 osób,
  • 18 czerwca ? 600 osób,
  • 20 sierpnia ? 590 osób,
  • 17 września ? 590 osób,
  • 15 października ? 590 osób,
  • 19 listopada ? 590 osób.

Pamiętajcie jednak, że Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2013 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

Powyższe informacje pobrane zostały ze strony Komendy Głównej Policji: http://praca.policja.pl/