Podanie do Policji wzór nr 3

Warszawa, dn. 22.03.2012 r.

Jan Kowalski

ul. Słoneczna 1

32-323 Warszawa

Do

Komendanta Głównego Policji

w Warszawie

Szanowny Panie ?

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do służby w Policji w ?

Mając na uwadze znaczenie moralności w wykonywaniu zawodu policjanta i jego służebną wobec społeczeństwa rolę, pragnę zaprezentować siebie, jako osobę, która kieruje się zasadami współżycia społecznego w życiu codziennym. Staram się postępować tak, aby moje działania mogły być przykładem praworządności, co w sytuacji gdy wstąpię w szeregi Policji, prowadzić będzie  do pogłębiania społecznego zaufania do funkcjonariuszy. 

Sprawdź się – zrób PRÓBNY test wiedzy do Policji

 Wszelkie czynności służbowe, jakie wykonywałem w dotychczasowej pracy, wykonywałem  według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, rzetelnością. Jako Policjant dodatkowo wykażę się odpowiedzialnością, odwagą i ofiarnością, we wszystkich swoich działaniach szanując godność drugiego człowieka. 

W kontaktach z ludźmi cechuje mnie  życzliwość oraz bezstronność. Nigdy nie przejawiałem  żadnych uprzedzeń rasowych, narodowościowych, wyznaniowych, politycznych, światopoglądowych lub też wynikających z jakichkolwiek innych przyczyn. Mam nadzieję, że już niebawem, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, będę miał możliwość pokazać Państwu, że jestem osoba przestrzegającą zasad poprawnego zachowania, kultury osobistej i dbam o schludny wygląd. 

Sprawdź co oferujemy Kandydatom do służby w Policji

 

Doświadczenia życiowe, praca a także proces zdobywania wykształcenia nauczyły mnie, że należy dostosowywać swoje zachowanie do sytuacji i cech osób, z którymi w danym momencie mam do czynienia. Jestem przekonany, że ta umiejętność postawi mnie w szeregu funkcjonariuszy wykonujących ten zawód z powołania, umiejących zachować się właściwie i taktownie w każdej sytuacji. 

Mam zamiar stale doskonalić i uzupełniać swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe, a także dbać o sprawność fizyczną.  

 W związku z powyższym, mam nadzieję, że zaakceptujecie Państwo moją kandydaturę.

Z wyrazami szacunku

Jan Kowalski

Załączniki:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Życiorys
  3. Ankieta bezpieczeństwa