Podanie do Policji wzór nr 1

Warszawa, dn. 01.03.2012 r.

Jan Kowalski

ul. Słoneczna 1

32-323 Warszawa

Do

Komendanta Głównego Policji

w Warszawie

Szanowny Panie …

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do służby w Policji w …

Jako obywatel Polski, który od dziecka mieszka w tym kraju, pragnę wstąpić w szeregi Policji. Całość załączonej przeze mnie dokumentacji wskazuje, że spełniam wymagania formalne przewidziane prawem dla Kandydata do służby w Policji. Niemniej jednak w tym miejscy zamierzam przekonać Państwa, że mój charakter i predyspozycje pozwalają na powzięcie pewności, iż sprawdzę się jako Policjant.

Poprzez swoje działania, jako funkcjonariusza Policji, chciałbym zapobiegać popełnianiu przestępstw lub wykroczeń, a swoją postawą, także poza godzinami pracy, zapobiegać zjawiskom kryminogennym. Jako osoba świadomie korzystająca ze swoich umiejętności interpersonalnych z łatwością byłbym w stanie współdziałać, w zakresie powierzonych mi obowiązków, zarówno z współpracownikami, przełożonymi jak i, w razie konieczności, organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi.

W każdej pracy, jaką do tej pory podejmowałem, cechowałem się inicjatywą. Zatem i teraz, w razie przyjęcia mnie do służby w Policji, zobowiązuję się swoim postępowaniem, nienaganną pracą i służbą podtrzymywać dobry wizerunek mojej jednostki i podnosić sprawność jej działań.

Z uwagi na to, iż jestem osobą ambitną, zamierzam doskonalić moje umiejętności każdego dnia. Na tą chwilę mogę się pochwalić bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i niemieckiego, które to chciałbym wykorzystać w swojej pracy, m.in. w działaniach związanych ze współpracą z policją z poza granic Polski.

W związku z powyższym, mam nadzieję, że zaakceptujecie Państwo moją kandydaturę.

Z wyrazami szacunku

Jan Kowalski

Załączniki:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Życiorys
  3. Ankieta bezpieczeństwa